The National Trails

Llwybrau Cenedlaethol

Ble mae'r Llwybrau Cenedlaethol?

 
Mae Llwybrau Cenedlaethol yn llwybrau pellter hir ar gyfer cerdded, seiclo a marchogaeth sy'n mynd drwy'r tirweddau gorau yng Nghymru a Lloegr. Yn yr Alban yr enw sydd ar y  llwybrau cyfatebol yw Llwybrau Mawr yr Alban
 
Mae 15 o Lwybrau Cenedlaethol. Mae cerddwyr yn gallu manteisio arnynt i gyd, ond gall seiclwyr a marchogwyr fwynhau Llwybr Ceffyl y Pennines a Llwybr y South Downs, yn ogystal â rhannau o lwybrau eraill. Fel cyfanswm, mae gan Gymru a Lloegr tua 2,500 o filltiroedd (4,000 km) o Lwybr Cenedlaethol.
 
Llwybr Arfordir Lloegr fydd y Llwybr Cenedlaethol mwyaf newydd (a hwyaf) pan fydd wedi'i gwblhau yn 2020. Mae ychydig o'r rhannau cyntaf ar agor erbyn hyn, a bydd rhagor yn agor yn ystod y misoedd nesaf.
 
Gellir lawrlwytho taflen (pdf) 'The Best Trails in England and Wales' er mwyn darganfod rhagor am y Llwybrau Cenedlaethol.
 
Er mwyn cael trosolwg o'r llwybrau, gellir lawrlwytho ein Trail Comparison chart 

 

Sut daeth y Llwybrau Cenedlaethol i fodolaeth?

 
Daeth cerdded yn ardaloedd gwyllt a prydferth Prydain yn fwyfwy boblogaidd yn ystod degawdau cynnar yr ugeinfed ganrif. Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, arweiniodd yr awydd i gadw ardaloedd o Brydain yn "arbennig" a'u hamddiffyn rhag datblygiadau ar ôl y rhyfel at sefydlu Parciau Cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), a Llwybrau Pellter Hir (a adwaenir fel Llwybrau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr erbyn hyn).
 
Llwybr y Pennines fu'r Llwybr cyntaf, a agorwyd yn 1965.
 

Sut y gofalir am Lwybrau Cenedlaethol??

 
Mae gan bob llwybr yng Nghymru a Lloegr bartneriaeth llwybr sy'n cynnwys yr awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am y llwybr ar y tir. Fel arfer, mae Swyddog neu Reolwr Llwybr Cenedlaethol neilltuedig sy'n gyfrifol am gynnal y llwybr hyd at y safonau uchel a nodir ar gyfer Llwybrau Cenedlaethol. Mae gwaith cynnal a chadw yn cael ei gynnal gan awdurdodau priffyrdd lleol ar y cyd gyda pherchnogion tir, yn aml gyda chymorth gwirfoddolwyr.
 
Darperir cyllid ar gyfer y Llwybrau Cenedlaethol gan y llywodraeth genedlaethol drwy Natural EnglandChyfoeth Naturiol Cymru a hefyd gan awdurdodau priffyrdd lleol a phartneriaid cyllido eraill.
 
Gwneir y gwaith hyrwyddo ar gyfer Llwybrau Cenedlaethol gan Walk Unlimited; menter gymdeithasol sy'n canolbwyntio ar hybu cerdded.

Find where the National Trails are

Ble mae'r Llwybrau Cenedlaethol?

cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth...