News from the Trail

News from the Trail

Newyddion am y Llwybr

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro  wedi arwain at dystysgrif y mae’r gymuned fusnes yn dyheu amdano.Mae’r Llwybr yn cael ei ...
I ddarllen yr erthygl lawn
70-year-old Roger Barrett who is registered blind walked the entire Pembrokeshire Coast Path recently and is encouraging people of all abilities to ...
I ddarllen yr erthygl lawn
Camu i rôl Swyddog Llwybrau’r Parc Cenedlaethol Mae’n swnio fel gorchwyl hawdd, ond mae gofalu am un o lwybrau cerdded mwyaf eiconig ...
I ddarllen yr erthygl lawn
Leatherback turtle off Stumble Head
The Pembrokeshire Coast is a very special place, little touched by the modern living and intense farming.  It is a perfect habitat for wildlife ...
I ddarllen yr erthygl lawn
Sandy Haven Old Crossing
24 Chwefror 2015Mae gwaith yn dechrau ar ailosod y man croesi yfory, sef dydd Mawrth, 24 Chwefror, a dylai'r gwaith gael ei orffen erbyn diwedd ...
I ddarllen yr erthygl lawn
 Officers from Public Protections Trading Standards Team in Pembrokeshire have been made aware of a scam targeting local holiday accommodation ...
I ddarllen yr erthygl lawn
Traeth y De a Dinbych-y-pysgod / South Beach and Tenby
Bydd Llety’n brin yn ystod y digwyddiad - ac am ychydig ddyddiau cyn ac ar ôl hynny. Bydd hyn yn cael effaith ar lawer o Dde Sir Benfro. Archebwch ...
I ddarllen yr erthygl lawn
St Justinian Lifeboat Station and construction crane
Mae Gorsaf Bad Achub newydd yn cael ei hadeiladu ym Mhorthstinian.  Mae rhan fechan o Lwybr yr Arfordir yn cael ei dargyfeirio yn ystod y gwaith.  ...
I ddarllen yr erthygl lawn
Daw’r misoedd gwahanol â phrofiadau gwahanol  i Lwybr Cenedlaethol Llwybr Arfordir Penfro. Nodweddir mis Mehefin gan arddangosfa o flodau ...
I ddarllen yr erthygl lawn
Cymerwch bwyll ar Lwybr yr Arfordir – mae'n dir garw, naturiol. A wnewch chi ddilyn Côd Diogelwch Llwybr yr Arfordir os gwelwch yn dda:Cadwch ...
I ddarllen yr erthygl lawn

Guide Books

To get the most out of your walk along the Trail, it's worth getting our official guidebook.
View

Get the OS MapFinder App