Tystysgrif Rhagoriaeth TripAdvisor i Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro

27th June 2017

Mae Tystysgrif Rhagoriaeth TripAdvisor ar gyfer 2017 wedi cael eu dyfarnu i Llwybr Arfordir Penfro, yn dilyn nifer fawr o adolygiadau cadarnhaol ar-lein gan gwsmeriaid.

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cael Tystysgrif Rhagoriaeth, ynghyd â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, yn ogystal ag atyniadau Awdurdod y Parc, sef Gastell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc.

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei reoli gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyda chyllid gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Dywedodd Gwyneth Hayward, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Dyma’r ail waith yn olynol i’r dystysgrif hon gael ei dyfarnu i’r Llwybr Cenedlaethol a Chastell Henllys, a’r drydedd yn olynol I Gastell Gaeriw ac Oriel y Parc.

“Nid ar chwarae bach y mae cynnal safon ragorol yr hyn rydym yn ei gynnig i ymwelwyr a chael sgôr adolygiad o bedwar neu bump o leiaf. Gall pawb sy’n gyfrifol am ofalu am weddill y Parc a Llwybr yr Arfordir hefyd fod yn falch bod ymwelwyr yn dweud ei bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel.

“I ymwelwyr, mae’r dystysgrif yn sêl bendith sy’n dangos y gallan nhw ddisgwyl safonau uchel pan fyddan nhw’n ymweld ag atyniadau ein Parc Cenedlaethol.”

Caiff Tystysgrifau Rhagoriaeth TripAdvisor eu dyfarnu’n flynyddol i adeiladau ac atyniadau sy’n cael adolygiadau rhagorol yn gyson gan deithwyr ar TripAdvisor dros gyfnod o 12 mis.

I rannu eich barn ar Lwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i TripAdvisor.

More news from the Trail »

Share this story: