Cau’r Man Croesi yn Sandy Haven

12th February 2015

24 Chwefror 2015
Mae gwaith yn dechrau ar ailosod y man croesi yfory, sef dydd Mawrth, 24 Chwefror, a dylai'r gwaith gael ei orffen erbyn diwedd mis Mawrth. Ni fydd y man croesi ar gael yn ystod y cyfnod hwn a bydd yn rhaid cerdded o gwmpas y llwybr llanw uchel, sy’n 4 milltir o hyd, sy'n dilyn ffyrdd yn bennaf. Symudir y llamau concrid gan nad yw wedi bod yn bosibl i’w cadw’n lefel ac ar yr uchder cywir. Bydd man croesi newydd yn cael ei adeiladu i ddarparu wyneb lefel mwy sefydlog. Mae'r gwaith yn cael ei ariannu gan Ystâd y Goron, Llywodraeth Cymru; Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Cydlynir y prosiect hwn gan Dîm Cyflawni’r Parc Cenedlaethol 08453457275
 

More news from the Trail »

Share this story:

Sandy Haven Old Crossing - PCNPA
Sandy Haven New Crossing - PCNPA