Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi ennill Tystysgrif Rhagoriaeth TripAdvisor 2016

7th June 2016

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro  wedi arwain at dystysgrif y mae’r gymuned fusnes yn dyheu amdano.

Mae’r Llwybr yn cael ei reoli gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyda chyllid gan Gyfoeth Naturiol Cymru, wedi ennill Tystysgrif Rhagoriaeth TripAdvisor 2016 yn dilyn nifer fawr o adolygiadau cadarnhaol ar y wefan deithio fyd-enwog.

Mae’r Dystysgrif Rhagoriaeth yn cofnodi nifer, ansawdd a pha mor ddiweddar yw adolygiadau a gyflwynwyd gan deithwyr ar TripAdvisor dros gyfnod o 12 mis. Gwefannau brand TripAdvisor yw’r gymuned deithio fwyaf yn y byd. Mae’n cyrraedd 340 miliwn o ymwelwyr unigryw bob mis, ac yn cynnwys 350 miliwn o adolygiadau a barn ynglŷn â 6.5 miliwn o leoedd aros, bwytai ac atyniadau.

Dywedodd Heather Leisman, Is-Lywydd Marchnata’r Diwydiant yn TripAdvisor: “Gyda’r Dystysgrif Rhagoriaeth, mae TripAdvisor yn anrhydeddu busnesau lletygarwch sydd wedi cael canmoliaeth gref a sgoriau da yn gyson gan deithwyr.

“Mae’r gydnabyddiaeth hon, gan wefan deithio fwya’r byd, yn cynorthwyo teithwyr i ddod o hyd i fusnesau sy'n darparu gwasanaeth gwych yn gyson.”

Er mwyn i chithau gael profiad cadarnhaol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i wefan TripAdvisor.

More news from the Trail »

Share this story: