Awdurdod y Parc yn helpu pobl i ddod o hyd i'w traed

20th August 2013

Mae mynd am dro bach i ben y lôn ac yn ôl yn swnio'n beth hawdd i'w wneud, ond os oes gennych salwch meddwl neu gorfforol neu anabledd, gall fod yn her i gyrraedd dechrau'r daith hyd yn oed.

Trefnwyd fforwm yn Sir Benfro yn ddiweddar gan Weithredu Gorllewin Cymru Dros Iechyd Meddwl, a ddaeth ag amrywiaeth o sefydliadau ynghyd sy’n cyflenwi gwasanaeth therapiwtig cydnabyddedig, gan gynnwys prosiect Walkability llwyddiannus Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Daeth Swyddog Walkability yr Awdurdod, Paul Casson, i'r digwyddiad ac meddai: "Bellach mae amrywiaeth o sefydliadau'n llawer mwy parod i dderbyn y buddion a ddaw o gerdded. Mae hyn yn amlwg o'r ffaith fod yr Awdurdod wedi cael ei wahodd i siarad yn y fforwm iechyd meddwl lleol hwn.

"Mae ein rhaglen Walkability yn gweithio gydag amrywiaeth fawr o grwpiau sydd wedi goresgyn anableddau gwahanol ac sydd wedi cael cymorth i greu'r awydd i fynd allan i'r awyr agored – mae ein profiad ni'n ategu'r dystiolaeth gref sydd o'r buddion meddyliol a chorfforol clir a ddaw o gerdded."

Mae Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cynnig mynediad hanfodol i’r arfordir i gerdded yn ogystal ag amrywiaeth fawr o weithgareddau eraill - pysgota, dringo creigiau, gwylio adar. Mae hefyd yn cynnig dibynadwyedd - gallwch fynd i unrhyw le bron ar hyd arfordir Sir Benfro, troi i'r dde neu i'r chwith a mwynhau taith gerdded fythgofiadwy.

Ychwanegodd Swyddog Iechyd a Thwristiaeth yr Awdurdod, Hannah Buck: "Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn canolbwyntio fwyfwy ar sut i wella’r ffordd mae’n hybu'r buddion i iechyd a lles a ddaw o gael mynediad i natur, a ffurfioli'r rhan mae'n ei chwarae mewn cefnogi gweithgareddau fel cerdded.

"Roedd y Fforwm yn gyfle amhrisiadwy i rannu llwyddiant Walkability ac i rwydweithio â'r sefydliadau eraill sy'n gweithio  ledled cymunedau gwahanol, gan gynnwys plant a theuluoedd, yr henoed a gwirfoddolwyr."

I gael mwy o wybodaeth am Walkability, cysylltwch â Paul Casson ar 01646 624880 neu i gael amrywiaeth o deithiau cerdded mynediad rhwydd, ewch i http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/default.asp?pid=87&LangID=2

More news from the Trail »

Share this story: