Paneli gwybodaeth newydd ar Lwybr Arfordir Sir Benfro

20th August 2013

Lansiwyd tri phanel gwybodaeth am gerdded a fydd yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr a cherddwyr am Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, sy'n rhan o Lwybr Arfordir Cymru sy’n 870 o filltiroedd o hyd, ynghyd â llwybrau cyhoeddus eraill a gynhelir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.

Datblygwyd y paneli gan Lwybrau Llandudoch, cymdeithas llwybrau troed Llandudoch, gyda chymorth Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol i hyrwyddo pen-blwydd cyntaf Llwybr Arfordir Cymru.

Dywedodd Rheolwr Mynediad Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Anthony Richards: "Mae'r paneli'n rhoi sylw i rai o deithiau cerdded cylchol gwych Gogledd Sir Benfro, sy'n filltir neu fwy, o draeth Poppitt a Llandudoch, heibio i Ben Cemaes a Bae Ceibwr ar yr arfordir.

Rhaid diolch i'r gymuned leol am yr holl waith a wnaed gan Lwybrau Llandudoch i greu'r paneli cynhwysfawr hyn, gan dynnu ynghyd doreth o wybodaeth am yr ardal a fydd o fudd mawr i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd."

Mae'r tri phanel i'w gweld ym maes parcio Poppit, maes parcio Llandudoch ac yn Aberteifi yng Nghilfach Penbont.

More news from the Trail »

Share this story: