Mynediad newydd yn arwain y ffordd i Skrinkle Haven

20th August 2013

Cafodd ffordd fynediad erydog i fan prydferth poblogaidd yn Ne Sir Benfro ei hadfer yn ddiweddar, er budd mawr i bobl leol ac ymwelwyr.

Yn ddiweddar mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi atgyweirio’r ffordd i safle cadwraeth yn Skrinkle Haven. Dywedodd Swyddog Technegol Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Steve Brick: "Eiddo Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw'r ffordd fynediad, a chafwyd ceisiadau i wella'r ffordd ar ôl y ddau aeaf caled diwethaf, sydd wedi cyflymu'r broses erydu ar wyneb y ffordd.

"Roeddem ni hefyd wedi cael cais gan y Cyngor Cymuned lleol i wella'r llwybr i feicwyr a defnyddwyr cadeiriau olwyn ac i gysylltu'r pentref â Hostel Ieuenctid Skrinkle Haven a'r ganolfan gymunedol leol.

"Darparwyd £13,000 o arian cyfatebol trwy haelioni’r Weinyddiaeth Amddiffyn. O ganlyniad bu modd i'r Awdurdod fwrw ymlaen â gwella'r wyneb yn barhaol ym mis Mawrth, gan gydweithio â chontractwyr lleol sef G D Harries."

Mae grisiau Drysau'r Eglwys yr eir iddynt trwy Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ger Skrinkle Haven hefyd wedi elwa'n ddiweddar o £5,000 o arian Llwybr Arfordir Cymru trwy Gyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

More news from the Trail »

Share this story: