Cyfle i fwynhau taith ar hyd Llwybr yr Arfordir yng nghanol blodau gwyllt y gwanwyn

4th May 2018

 

Ar ôl y gaeaf hir, mae’r gwanwyn ar droed o’r diwedd ac mae’r tywydd yn gwella’n raddol, sy’n golygu y gallwn ni edrych ymlaen at garped o flodau gwyllt lliwgar ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro. 

 

Wrth gerdded ar hyd y rhan fwyaf o’r darnau o Lwybr yr Arfordir yn ystod y mis neu ddau nesaf, rydych chi’n debygol o ddod ar draws blodau fel gludlys arfor; gludlys pinc; clychau’r gog; briallu Mair sawrus; briweg y cerrig; eithin a rhedyn.

 

Os ydych chi’n cerdded rhwng Trefdraeth a Thraeth Poppit neu o amgylch Trwyn Dewi, bydd yr arfordir garw ar ei orau, a dyma’r amser perffaith i fentro allan i gerdded ar hyd yr arfordir i weld a mwynhau’r arddangosfa wych o flodau mae Llwybr yr Arfordir mor enwog amdani.              

 

Yn ystod misoedd Mai a Mehefin fydd y nifer a’r amrywiaeth fwyaf o blanhigion yn blodeuo, gyda llawer ohonynt ond yn ffynnu mewn cynefinoedd arfordirol. Mae’n eithaf posib mai hwn yw un o’r adegau gorau o’r flwyddyn i fod allan ar Lwybr yr Arfordir.

 

Mae ein detholiad o Deithiau ar y We’n cynnwys mwy na 200 o lwybrau cylch, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro, ac maent i’w gweld drwy fynd i www.arfordirpenfro.cymru/cerdded

 

More news from the Trail »

Share this story:

Pembrokeshire Coast Path near Ceibwr Bay