Annog defnyddwyr bysiau arfordirol i nodi’r amserlenni newydd

22nd June 2016

Mae aelodau'r cyhoedd yn cael eu hannog i nodi newidiadau i amserlenni’r gwasanaeth poblogaidd, Gwibfws yr Arfordir, sy’n cael ei ddefnyddio gan nifer o bobl leol ac ymwelwyr ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae newidiadau wedi’u gwneud i amserlenni dau wasanaeth Gwibfws yr Arfordir (gwasanaethau 387 a 388), sy’n gwasanaethu ardaloedd Doc Penfro, Angle ac Ystagbwll.

Mae'r amseroedd diwygiedig yn golygu bod nifer o’r taflenni a’r amserlenni sydd wedi’u cynnwys yn rhifyn 2016 papur newydd i ymwelwyr Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Coast to Coast, bellach yn anghywir.

Dywedodd Swyddog Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Theresa Nolan: “Dylai pobl sy’n bwriadu mynd i Lwybr Arfordir Sir Benfro neu i draethau lleol gan ddefnyddio gwasanaeth Gwibfws yr Arfordir wneud yn siŵr eu bod yn taro golwg ar yr amserlenni newydd gan fod y rhan fwyaf o’r amseroedd cychwyn wedi newid.

“Mae hyn yn cynnwys yr amseroedd ar gyfer stop cyntaf ac olaf y dydd, felly byddem yn annog pobl i wneud yn siŵr eu bod yn newid eu cynlluniau yn unol â hynny er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cyrraedd lle bynnag maen nhw’n bwriadu mynd.”

Mae gwasanaethau Gwibfws yr Arfordir yn stopio mewn sawl cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr, gan gynnwys y traethau ym Maes West Angel, Freshwater West, De Aberllydan a Freshwater East yn ogystal â Chei Ystagbwll a Bosherston.

Mae’r bysiau hefyd yn stopio yn St Govan’s Head, Stack Rocks ac mewn sawl pentref lleol, yn ogystal â threfi Penfro a Doc Penfro.

Nid yw’r newidiadau hyn yn effeithio ar fysiau eraill yr arfordir, fel Roced Poppit, Gwibiwr Strwmbl, Pâl Gwibio a’r Gwibiwr Celtaidd. 

Ers i Silcox Coaches roi'r gorau i weithio ar 5 Mehefin, mae newidiadau wedi’u gwneud i lwybrau bysiau lleol eraill. Mae cwmnïau newydd yn gwasanaethu yno nawr ac mae’r amserlenni wedi’u newid, gan gynnwys gwasanaethau 311, 351, 352, 356, 360, 381 a 411.

Mae’n bosib y bydd rhai o'r llwybrau hyn, fel 351, 352 a 356 yn effeithio ar ymwelwyr.

Mae taflenni gwasanaethau bysiau’r arfordir yn Sir Benfro a’r holl amserlenni diwygiedig ar gael yn www.pembrokeshire.gov.uk/transport.

Cyngor Sir Penfro sy’n darparu gwasanaethau bysiau’r arfordir, gyda chyfraniadau gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae amserlenni bysiau hefyd ar gael yn holl Ganolfannau Croeso Cyngor Sir Penfro ac yng Nghanolfannau Croeso’r Parc Cenedlaethol yn Ninbych-y-pysgod, Oriel y Parc yn Nhyddewi ac yn Nhrefdraeth.

Downloads:

AttachmentSize
coastalcruiser387.pdf1.17 MB
coastalcruiser388.pdf1.08 MB

More news from the Trail »

Share this story:

Coastal buses in Pembrokeshire