Côd Diogelwch Llwybr yr Arfordir

22nd April 2014

Cymerwch bwyll ar Lwybr yr Arfordir – mae'n dir garw, naturiol. A wnewch chi ddilyn Côd Diogelwch Llwybr yr Arfordir os gwelwch yn dda:  1. Cadwch at y llwybr, i ffwrdd oddi wrth ymylon y clogwyni ac unrhyw drosgrogau (overhangs).

  2. Cadwch lygad barcud ar eich plant ar bob adeg, yn enwedig ger ymylon y clogwyni.

  3. Mae arwynebau cerdded yn gallu amrywio'n sylweddol gyda'r tywydd. Gwisgwch esgidiau cryfion gyda gafael da ar bob adeg.

  4. Gwisgwch ddillad cynnes sy'n cadw'r dŵr allan, neu ewch â dillad o'r fath gyda chi.

  5. Mae cerdded ar gopa clogwyni'n gallu bod yn beryglus mewn gwyntoedd uchel.

  6. Ceisiwch beidio â thorri trwy'r traethau i arbed amser – efallai y cewch eich ynysu gan y llanw. Fe all nofio fod yn beryglus hefyd.

  7. Peidiwch ag eistedd o dan glogwyni na'u dringo.

  8. Cadwch gŵn dan reolaeth ofalus.

  9. Rheolir Llwybr yr Arfordir ar gyfer cerddwyr; nid yw’n ddiogel nac yn gyfreithlon i seiclo neu farchogaeth ar hyd rhan fwyaf o Lwybr yr Arfordir.

More news from the Trail »

Share this story: