Donate


Gwneud Rhodd Ariannol

Gwneud rhodd ariannol i'r Pembrokeshire Coast Path Llwybrau Cenedlaethol.

Diolch am ystyried gwneud rhodd ariannol i gefnogi'r Llwybrau Cenedlaethol. Rydyn ni'n ei gwerthfawrogi'n fawr.

Dyma sut byddwn ni'n gwario eich rhodd ariannol:

Bydd 80% yn mynd at gadw'r llwybr yn y cyflwr gorau posibl (gwella'r llwybr, gosod gatiau yn lle camfeydd, gosod arwyddion newydd, ac ati.)

Bydd 20% yn mynd tuag at ddarparu gwybodaeth am y llwybr. Mae hyn yn cynnwys y wefan a'r gwaith o roi'r wybodaeth ddiweddaraf arni am lety, newidiadau i'r llwybr, newyddion ac ati. Nid yw'r gwaith hwn wedi'i ariannu gan y llywodraeth, ac mae rhoddion ariannol yn golygu y gallwn ni barhau i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi ac i ymateb i'ch ymholiadau.

Os ydych chi am wneud rhodd ariannol ond ddim am ei gwneud hi ar-lein, gallwch gysylltu â ni a byddwn ni'n gallu eich cynghori chi.