Llwybr Clawdd Offa

Rhoi gwybod am broblem ar y Llwybr

Rydyn ni'n gobeithio eich bod wedi mwynhau'ch profiad o un o'r Llwybrau Cenedlaethol, ond os nad ydych, rydyn ni eisiau clywed amdano.

Os daethoch ar draws rhywbeth y mae angen ei unioni, defnyddiwch yr offeryn isod i ddweud wrthyn ni ble mae (gan ddefnyddio'r map isod) a beth oedd o'i le. Caiff eich adroddiad ei anfon at y sawl sy'n rheoli'r Llwybr, a fydd yn cysylltu â chi os rhowch gyfeiriad e-bost.

Mae 'na ffordd gyflym a hawdd o roi gwybod am broblem:

  • Yn gyntaf, defnyddiwch y map isod i chwyddo i mewn i'r rhan o'r llwybr lle rydych chi wedi sylw ar y broblem.
  • Cliciwch ar y map mewn man mor fanwl gywir ag y gallwch i farcio lle mae'r broblem.
  • Pan fyddwch chi'n clicio, caiff marciwr ei ychwanegu at y map a bydd ffurflen yn agor mewn ffenestr.
  • Nodwch fanylion y broblem ar y ffurflen. Gallwch hefyd ddewis ychwanegu ffotograff.
  • Dewiswch a ydych eisiau ychwanegu'ch manylion cyswllt hefyd er mwyn i ni allu cysylltu â chi i gael gwybod mwy os oes angen.
  • Gallwch hefyd dicio'r blwch i gael gwybod am ganlyniad y mater.