Trafnidiaeth Gyhoeddus

Gellir cyrraedd deupen y Llwybr a nifer o fannau ar hyd-ddo ar y trên. Mae gorsaf Cas-gwent ryw 2 filltir (3km) o fan cychwyn y Llwybr. Mae gorsaf Prestatyn ryw 0.3 milltir (0.5km) o’r pen gogleddol.

Mae bysiau lleol yn galw mewn mannau ar Lwybr Clawdd Offa neu’n agos iddo.

Gallwch gael gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus a chymorth gyda chynllunio teithiau ar wefan Traveline neu drwy ffonio 0871 200 22 33.

 

Map Rhyngweithiol

Map Rhyngweithiol
Cynllunio’ch ymweliad defnyddio ein Map Rhyngweithiol. Ble i aros, diwrnodau gwych allan a digonedd i’w wneud!

View public transport connections to the Trail