Cynnig arbennig i gerddwyr Clawdd Offa

20th August 2013

Mae cymunedau ar hyd y ffin rhwng  Cymru a Lloegr yn annog cerddwyr i brofi cynnig arbennig gyda chymorth prosiect i wella ffyniant economaidd yr ardal. Mae saith corff datblygu gwledig strategol a thwristiaeth wedi dod ynghyd yn y prosiect Cerdded gydag Offa. Mae’r prosiect werth £1 miliwn a’i nod yw gwella cerdded yn yr ardal heb niweidio'r amgylchedd, trwy gynnal hyfforddiant i fusnesau a chymunedau a chreu a hybu teithiau cerdded cylchol a thrafnidiaeth gynaliadwy.

Mae'n hyrwyddo cyfleoedd i gerdded trwy’r wlad o Fôr Iwerddon i Fôr Hafren y naill ochr a’r llall i Glawdd Offa, gan gynnwys Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, Bryniau Sir Amwythig, cefn gwlad Powys, Dyffryn Gwy a thirweddau gwarchodedig Bannau Brycheiniog, a 177 milltir [285km] Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Mae'r pentrefi cudd a'r trefi marchnad hanesyddol, yr holl atyniadau a'r ychydig fannau lle gallai hobitiaid fyw, lle gall cerddwyr orffwys, cysgu a bwyta, yn gwneud hwn yn lle gwahanol i'w archwilio. Mae yna gyfle hefyd i gael un troed yng Nghymru a'r llall yn Lloegr mewn dros 20 o leoliadau gwahanol.

More news from the Trail »

Share this story: