Cyfrifiannell Pellter

Parent Trail: 

Mae’r cyfrifiannell pellter yn dangos hyd eich llwybr. Defnyddiwch y cyfarpar creu llinell ar y dde i dynnu llinell o’r naill ben o’ch llwybr i’r llall. Gallwch weld beth mae botymau’r cyfarpar yn ei wneud trwy ddal eich cyrchydd arnynt. Mae’r hyd yn ymddangos uwchben y map wrth i chi dynnu’r llinell. Wedi tynnu’r llinell, gallwch glicio’r botwm er mwyn gweld uchder eich llwybr.

Closiwch at eich man cychwyn a chliciwch ar y cyfarpar Llinell Llwybr (y bensel a’r arwydd +). Cliciwch ar y map er mwyn tynnu llinell eich taith. Dwbl-gliciwch er mwyn darfod tynnu’r llinell. Mae’r cyfarpar Clirio’r Map (y botwm X) yn dileu’r holl linell ac y mae’r cyfarpar Tynnu’r Man Diwethaf (y bensel a’r arwydd - ) yn dileu’r man diwethaf ar y map.

Elevation data courtesy of MapQuest