Gwasanaethau Cludo Bagiau

Towering hillsides on Offa's Dyke Path

Gwasanaethau Cludo Bagiau

Mae cerdded ymhell yn bleser go iawn, yn enwedig os nad oes rhaid i chi gludo bag trwm. Bydd unrhyw un o’r cwmnïau a restrir yma’n trefnu symud eich bagiau o’ch llety dros nos i’ch arosfa nesaf: felly ’does dim rhaid i chi boeni am faint rydych chi’n ei bacio!

Access Taxis - baggage transfer
Tel: +44 (0) 1544 267739
Border Taxis
Tel: +44 (0) 1497 821266
Byway Breaks - Self-guided walking holidays
Tel: +44 (0) 151 722 8050
Send email
Eco Carriers
Tel: 01544 231706 or 07786 717830
Send email
Hay Taxi Bus
Tel: 07974106656
Send email
Kenny's Taxis
Tel: 07828 882432
Send email
Kev Evans Luxury Travel
Tel: 0744 9928 000
Send email
Knighton Taxis - baggage transfer
Tel: +44 (0) 1547 528165
Monmouth Taxis
Tel: +44 (0) 1600 775408
Owens Motors - baggage transfer
Tel: +44 (0) 1547 528303