Castell Gwyn

Abergavenny, Monmouthshire NP7 8UD, UK

Mynd i'r wefan

Castell canoloesol mewn cyflwr da, gerllaw Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa. Un o grŵp o dri chastell: y ddau arall yw cestyll Ynysgynwraidd a Grosmwnt. Cydgysylltir hwy ill tri gan Lwybr y Tri Chastell, a cheir rhagor o wybodaeth am hyn yn y  canolfannau gwybodaeth ymwelwyr.

Cysylltir y Tri Chastell â'i gilydd, fel arfer, oherwydd am ran helaeth o'u hanes buont yn rhan o ddarn  o dir tan reolaeth un arglwydd, Hubert de Burgh.

Mae Castell Gwyn ar agor o fis Mawrth hyd fis Hydref.Share:

White Castle © Visit Wales
If you feel the content of this page is inaccurate, inapproriate or otherwise unsuitable, please click here to tell us