Safle Treftadaeth y Byd Pont Cysyllte

Pontcysyllte Aqueduct, Station Road, Trevor Basin, Wrexham LL20 7TG, UK

Ffôn: 01978 292015

Mynd i'r wefan

Dyfrbont Pont Cysyllte yw dyfrbont hwyaf ac uchaf Prydain, ac fe'i gelwir yn aml yn "nant yn y nef". Dylai pawb brofi taith dros dyfrbont ryfeddol Thomas Telford a William Jessop, mewn cwch neu gan gerdded. Mae'n Heneb Restredig, yn Safle Treftadaeth y Byd, ac yn Adeilad Cofrestrredig Gradd 1.

Mae'r dyfrbont, sy'n mynd â Chamlas Llangollen tros ddyffryn prydferth Dyfrdwy, yn 1,000 troedfedd o hyd ac yn 126 troedfedd o uchder. Gosodwyd y garreg gyntaf yng Ngorffennaf 1795, ac fe'i cwblhawyd ym 1805, gan ddefnyddio carreg leol.  

Ewch i'r Ganolfan Ymwelwyr er mwyn canfod rhagor am hanes yr adeilad anhygoel hwn.Share:

Pontcysyllte Aqueduct
Pontcysyllte Aqueduct © Visit Wales
If you feel the content of this page is inaccurate, inapproriate or otherwise unsuitable, please click here to tell us