Canolfan Clawdd Offa

Knighton, Powys LD7 1EN, UK

Ffôn: 01547 528753

Mynd i'r wefan

Mae Canolfan Clawdd Offa tua hanner ffordd ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, ar ddechrau Llwybr Cenedlaethol Ffordd Glyndŵr. Fe'i rheolir gan Gymdeithas Clawdd Offa, ac y mae'n cynnwys Canolfan Gwybodaeth Ymwelwyr Trefyclo a siop.

Mae'r Ganolfan, a agorwyd ym 1999, yn ganolbwynt gweithgareddau seiliedig ar y clawdd pridd o'r 8fed ganrif a godwyd ar orchymyn Offa, Brenin Mersia. Mae'r clawdd yn canlyn ffin Cymru a Lloegr o'r bryniau uwchlaw Prestatyn hyd Aber Hafren ger Cas-gwent. Â'i harddangosfa rad ac am ddim, a'i maes parcio, mae'r Ganolfan yn darparu ar gyfer anghenion amrywiaeth eang o ymwelwyr, o'r rhai sy'n mynd â phlant bychain i chwarae yn y parc a'r man chwarae cyfagos, i'r rhai sy'n archwilio ardal y ffin mewn car, ar feic, neu wrth gerdded, i grwpiau addysg sy'n astudio hanes y fro, ac yn enwedig hanes Clawdd Offa.Share:

Offa's Dyke Centre © Visit Wales
If you feel the content of this page is inaccurate, inapproriate or otherwise unsuitable, please click here to tell us