Priordy Llanddewi Nant Hodni

Llanthony NP7 7NN, UK

Ffôn: 01443 336000

Mynd i'r wefan

Priodry Awstinaidd, wedi dadfeilio'n rhannol, wrth droed y Mynydd Du yn Nyffryn Euas anghysbell. Mae llethrau serth y dyffryn yn tysio i waith rhewlifoedd yno, ac y mae yn Ardal Mynydd Du Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae saith milltir i'r gogledd o'r Fenni, yn Llanddewi Nant Hodni ar hen ffordd i'r Gelli Gandryll. Mae corff yr adfeilion tan ofal Cadw, a mynediad yn rhad ac am ddim. Mae'r priordy yn adeilad rhestredig Gradd 1.  

Mae'r adfeilion wedi denu artistiaid ers blynyddoedd, gan gynnwys Joseph Mallord William Turner, a beintiodd lun ohonynt o'r llethr gyferbyn. Mae Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa'n mynd yn agos atynt, gyda ffin Cymru a Lloegr ar hyd grib Mynydd y Gader uwchlaw'r dyffryn.Share:

Llanthony Priory © Visit Wales
If you feel the content of this page is inaccurate, inapproriate or otherwise unsuitable, please click here to tell us