Y Gelli Gandryll

Hay-on-Wye, Powys HR3, UK

Mynd i'r wefan

Gelwir y Gelli Gandryll, yn aml, yn "dref llyfrau". Mae'r dref farchnad dlos hon ar lan ddwyreiniol Gwy, fymryn y tu mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r dref yn enwog yn y Deyrnas Unedig am lyfrau, gan fod yno ddeg ar hugain o siopau llyfrau sylweddol, yn gwerthu cyhoeddiadau ail-law, gan fwyaf.

Cynhelir Gŵyl Lên y Gelli yma, sy'n denu tua 80,000 o ysgrifennwyr, cyhoeddwyr a llengarwyr o'r byd i gyd ddiwedd Mai pob blwyddyn.

Mae yno ddau gastell Normanaidd, hefyd.

 

 

 Share:

Hay-on-Wye © Visit Wales
Hay-on-Wye © Visit Wales
If you feel the content of this page is inaccurate, inapproriate or otherwise unsuitable, please click here to tell us