"Devil's Pulpit"

Tintern, Monmouthshire NP16, UK

O'r golofn carreg galch gul hon, ar Lwybr Clawdd Offa, ceir golygfeydd gwychion i gyfeiriad Abaty Tyndyrn. Yn ôl chwedl, pregethodd y Diafol o'r "pulpud" i'r mynaich islaw, gan geisio eu denu i roi'r gorau i'w proffes.

.Share:

View from Devil's Pulpit of Tintern Abbey © Visit Wales
If you feel the content of this page is inaccurate, inapproriate or otherwise unsuitable, please click here to tell us