Castell Cas-gwent

Chepstow NP16 5EY, UK

Ffôn: 01291 624065

Mynd i'r wefan

Castell cerrig canoloesol uwchlaw Gwy: bernir mai hwn yw’r castell cerrig hynaf ym Mhrydain sydd eto’n sefyll. Mae adfeilion Castell Cas-gwent ym man trawiadol ar glogwyni uwchlaw Gwy. O sawl man ar ochr Lloegr i’r afon y gwelir y safle amddiffynnol grymus hwn orau.   mynediad iddo trwy borth ym mhen isa’r dref, mae ei ffurf hir, yn agos at ymyl y dibyn, yn dangos yn eglur sawl cam datblygu o’i ddechreuad Normanaidd cynnar.

Drysau Castell Cas-gwent yw drysau  castell hynaf Ewrop. Yn bren oll, ac yn 800 mlwydd oed. Hyd 1962 buont ar grog yn y prif borth, ond bellach fe’u cedwir yn ddiogel mewn arddangosfa ar y safle.Share:

Chepstow Castle © Visit Wales
Chepstow Castle © Visit Wales
If you feel the content of this page is inaccurate, inapproriate or otherwise unsuitable, please click here to tell us