Ychwanegwch eich gwybodaeth

Gall unrhyw un ychwanegu gwybodaeth at y map. Mae’n rhad ac am ddim, yn hawdd, ac yn ffordd dda o rannu eich hoff leoedd a lluniau, neu hyrwyddo eich busnes ymysg y miloedd o bobl sy’n ymweld â’r llwybrau.

Er mwyn canfod sut, lawrlwythwch ein cyfarwyddiadau pdf isod.

Rhestru eich llety

Do you provide accommodation near the Trail? It is free to be listed on the website.

Hyrwyddo eich busnes

Ydych chi’n cadw siop, caffi neu dafarn? Neu efallai siop llogi neu drwsio beiciau? Neu ydych chi’n ffarier neu’n filfeddyg? Ydych chi’n cynnig teithiau cerdded neu farchogaeth tywysedig ar y llwybrau? Os ydych chi’n cynnig gwasanaeth i ddefnyddwyr llwybrau, achubwch y cyfle i hysbysebu am ddim, ac ychwanegwch eich busnes at y map.

Rhannu eich hoff luniau

Gwyddom fod y llwybrau’n ffynhonnell atgofion hyfryd: pam na rennwch chi’ch rhai chi, trwy ychwanegu eich lluniau?

Rhannu eich holl leoedd

Rhennwch eich profiadau gorau trwy ychwanegu pethau gwych i’w gwneud a lleoedd i fynd iddynt.

Hyrwyddo eich digwyddiad

Mae pawb am i ragor o bobl ddod i’w digwyddiadau nhw: rhowch wybod i ymwelwyr trwy eu hychwanegu at y map.