Towering hillsides on Offa's Dyke Path

Tyddyn Isaf

Math o lety: Hunan-ddarpar

Rhewl, Rhuthun, LL15 1UH
Cysylltu:
Nerys Jones
Ffôn:
01824 703367

min 3 nights stay


E-bost:
nerystyddynisaf@btinternet.com
Gradd:
4
Ystafelloedd:
10 beds
Prisiau cyn lleied â:
180-380

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn: Na
 • Toiledau a addaswyd: Na
 • Croesewir cŵn: Na
 • Darperir prydau min nos: Na

Gwasanaethau ychwanegol

 • Darperir cinio pecyn:Na
 • Cyfleusterau golchi dillad: Na
 • Gwasanaeth cludo bagiau: Na
 • Gwasanaeth nôl: Na

Cyfleusterau i farchogion

 • Stablu/pori ceffylau ar gael: Na
 • Parcio faniau ceffylau: Na

Cyfleusterau i feicwyr

 • Man diogel i storio beiciau: Na

Entry last updated: 04/12/2013