Towering hillsides on Offa's Dyke Path

Penisar Mynydd Caravan Park

Math o lety: gwersylla

Caerwys Road, Rhuallt, Sir Ddinbych, LL17 OTY
Cysylltu:
Graham Dobbs
Ffôn:
01745 582227
E-bost:
penisarmynydd@btinternet.com
Gradd:
4
Lleiniau:
1
Prisiau cyn lleied â:
90
Lleiniau carafannau:
38

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn: Na
 • Toiledau a addaswyd: Oes
 • Croesewir cŵn: Ydw
 • Darperir prydau min nos: Na

Gwasanaethau ychwanegol

 • Darperir cinio pecyn:Na
 • Cyfleusterau golchi dillad: ie
 • Gwasanaeth cludo bagiau: Na
 • Gwasanaeth nôl: Na

Cyfleusterau i farchogion

 • Stablu/pori ceffylau ar gael: Na
 • Parcio faniau ceffylau: Na

Cyfleusterau i feicwyr

 • Man diogel i storio beiciau: Ie

Entry last updated: 23/05/2018