Towering hillsides on Offa's Dyke Path

Oriel House Hotel

Math o lety: Gwesty'r

Upper Denbigh Road, St Asaph, Sir Ddinbych, LL17 OLN
Cysylltu:
Michelle/Justin Seddon/Tilley
Ffôn:
01745 582716
E-bost:
michelle@orielhousehotel.com
Gwefan:
http://www.orielhousehotel.com
Gradd:
4
Ystafelloedd:
14 (Ystafelloedd en suite ar gael)
Prisiau cyn lleied â:
79-115

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
 • Toiledau a addaswyd: Oes
 • Croesewir cŵn: Na
 • Darperir prydau min nos: Ie

Gwasanaethau ychwanegol

 • Darperir cinio pecyn:Ie
 • Cyfleusterau golchi dillad: ie
 • Gwasanaeth cludo bagiau: Ie
 • Gwasanaeth nôl: Na

Cyfleusterau i farchogion

 • Stablu/pori ceffylau ar gael: Na
 • Parcio faniau ceffylau: Na

Cyfleusterau i feicwyr

 • Man diogel i storio beiciau: Ie

Entry last updated: 23/05/2018