Towering hillsides on Offa's Dyke Path

Kings Orchard Caravan Park

Math o lety: gwersylla

Withy Lane, Trefnynwy, Trefynwyshire, NP25 5LF
Cysylltu:
M H Sloaten
Ffôn:
01600 714186
E-bost:
mhoaten@aol.com
Gwefan:
http://www.kingorchardpark.co.uk
Gradd:
3
Lleiniau carafannau:
5
Prisiau cyn lleied â:
165-205

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn: Na
 • Toiledau a addaswyd: Na
 • Croesewir cŵn: Ydw
 • Darperir prydau min nos: Na

Gwasanaethau ychwanegol

 • Darperir cinio pecyn:Na
 • Cyfleusterau golchi dillad: Na
 • Gwasanaeth cludo bagiau: Na
 • Gwasanaeth nôl: Na

Cyfleusterau i farchogion

 • Stablu/pori ceffylau ar gael: Na
 • Parcio faniau ceffylau: Na

Cyfleusterau i feicwyr

 • Man diogel i storio beiciau: Na

Entry last updated: 03/12/2013