Trafnidiaeth Gyhoeddus

Mae yna orsafoedd ar ddau ben y Llwybr. Mae gorsaf Trefyclo ar linell Calon Cymru sy’n cysylltu Amwythig ac Abertawe. Mae Machynlleth a’r Trallwng ar linell y Cambrian sy’n rhedeg o Amwythig i Aberystwyth a Phwllheli. 

Gwasanaeth darniog a gynigir gan fysiau gwledig, yn arbennig ar ran ddeheuol y llwybr. Mae gwasanaethau dibynadwy’n cysylltu trefi Llanidloes, Machynlleth a’r Trallwng.

Mae Canllaw Teithio Powys yn rhoi  manylion gwasanaethau a map manwl o Lwybr Glyndŵr wedi’i arosod ar lwybrau trafnidiaeth gyhoeddus. I gael copi o'r Canllaw ffoniwch 0845 607 6060 neu ei godi o Ganolfannau Croeso ym Mhowys.

Gallwch gael gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus a chymorth gyda chynllunio teithiau ar wefan Traveline neu drwy ffonio 0871 200 22 33.

 

Map Rhyngweithiol

Map Rhyngweithiol
Cynllunio’ch ymweliad defnyddio ein Map Rhyngweithiol. Ble i aros, diwrnodau gwych allan a digonedd i’w wneud!