Merlod Pencoed

20th August 2013

Mae dull newydd o nodi cyfeirbwyntiau'n cael ei dreialu ar Gomin Pencoed i'r de-orllewin o Langadfan. Mae merlod yn pori yno ac maen nhw’n hoff iawn o grafu eu hunain ar y pyst cyfeirbwyntiau metr o uchder a ddefnyddir fel arfer ar Lwybr Glyndŵr.

Wrth reswm mae hyn yn golygu bod y pyst yn cael eu bwrw drosodd yn aml, gan greu anawsterau i gerddwyr sy'n ceisio llywio'u ffordd ar ddiwrnodau cymylog. Yn hytrach na'r pyst uchel, bellach bydd angen i chi edrych am byst isel iawn â thopiau melyn llachar wrth groesi Pencoed. Rydym yn gobeithio na fydd y pyst hyn mor gyfleus i'r merlod eu defnyddio i leddfu'r cosi, ac y byddant felly'n aros i fyny am gyfnod hirach.

More news from the Trail »

Share this story: