Newidiadau i'r Llwybr

20th August 2013

Os buoch yn cerdded ar ochr ogleddol Llwybr Glyndŵr yn ddiweddar, efallai y gwelsoch hysbysiadau tra swyddogol (ac efallai braidd yn annealladwy) ynghyd â mapiau. Hysbysiadau Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus Llwybr Glyndŵr ydynt, yn fwy na thebyg. Y cwbl mae’r enw crand yn ei olygu yw mai hysbysiadau ydynt am fwriad i newid taith y llwybr troed neu'r llwybr ceffylau mae'r Llwybr yn ei ddilyn.

Mae llawer o resymau pam mae angen i ni newid taith y llwybr yn barhaol o dro i dro. Efallai bod angen osgoi buarth fferm prysur neu fod rhan o'r llwybr wedi disgyn oherwydd tirlithrad. Weithiau rydym yn sicrhau bod taith y Llwybr yn dilyn llwybr troed neu lwybr ceffylau cyfreithlon a bod defnydd y cyhoedd ohono wedi’i sicrhau am byth - wyddoch chi mai trwy ganiatâd yn unig y defnyddir rhai rhannau o Lwybr Glyndŵr?

Caiff y newidiadau hyn eu gwneud er lles pennaf y Llwybr Cenedlaethol, a byddant yn aml yn helpu ffermwyr i reoli eu tir yn well hefyd. Mae'r broses yn un hir, ond byddant bob amser yn werth eu gwneud yn y pen draw.

More news from the Trail »

Share this story: