Geogelcio

Mae geogelcio’n ffordd hwyliog a di-dâl o weld lleoedd newydd neu gael golwg gwahanol ar leoedd rydych yn eu hadnabod eisoes. Mae tipyn bach yn debyg i helfa drysor technoleg uchel y gall unrhyw un gymryd rhan ynddi.

Mae geogelciau wedi’u cuddio dros y byd i gyd, mae mwy na dwy filiwn ohonynt ac mae’r nifer yn codi bob dydd. Mae chwilio am geogelciau’n mynd â chi ar daith darganfod, yn aml i leoedd na wyddech chi am eu bodolaeth. Y cwbl rydych ei angen yw ffôn a all ddefnyddio GPS neu ddyfais GPS law. Cewch wybod mwy ar www.geocaching.com

Geogelcio ar Lwybrau Cenedlaethol

Mae geogelciau wedi’u cuddio ar hyd yr holl Lwybrau Cenedlaethol. Bydd chwilio amdanynt yn mynd â chi i rai o’r golygfeydd gorau a thirweddau harddaf sydd gan y Llwybrau i’w cynnig. Bydden ni wrth ein bodd i gael llwybrau geogelcio ar y Llwybr. Os ydych chi eisiau creu un, neu’n gwybod am un sy’n bodoli eisoes rhowch wybod i ni

Darnau arian geogelcio y Llwybrau Cenedlaethol

Mae gan bob Llwybr nifer o ddarnau arian geogelcio hardd y Llwybrau Cenedlaethol. Mae rhai eisoes wedi cael eu rhyddhau. Bydd mwy’n cael eu rhyddhau bob blwyddyn ym mis Gorffennaf i nodi dechrau gwyliau’r haf a phenwythnos Geogelcio’r Llwybrau Cenedlaethol. Cadwch lygad allan am y darnau arian, a chofiwch wirio eu nodau ac, os gallwch, eu helpu ar eu taith. Bydd rhai eisiau aros ar eu Llwybr cartref, bydd eraill yn ceisio ymweld â Llwybrau eraill, a bydd rhai eisiau mynd ymhellach o lawer.