Gwasanaethau Cludo Bagiau

The rolling green hillsides of Glyndwr's Way

Gwasanaethau Cludo Bagiau

Mae cerdded ymhell yn bleser go iawn, yn enwedig os nad oes rhaid i chi gludo bag trwm. Bydd unrhyw un o’r cwmnïau a restrir yma’n trefnu symud eich bagiau o’ch llety dros nos i’ch arosfa nesaf: felly ’does dim rhaid i chi boeni am faint rydych chi’n ei bacio!

Kev Evans Luxury Travel
Tel: 0744 9928 000
Send email
P&C Taxis
Tel: +44 (0) 1686 412047
Send email
Yellocabs of Welshpool
Tel: +44 (0) 1938 555533
Byway Breaks - Self-guided walking holidays
Tel: +44 (0) 151 722 8050
Send email
Knighton Taxis - baggage transfer
Tel: +44 (0) 1547 528165
Peter's Taxi
Tel: 01654 749065 / 07969997039
Send email