The rolling green hillsides of Glyndwr's Way

Glyngynwydd Farm Cottages

Math o lety: Hunan-ddarpar

Cwmbelan, Llanidloes, Powys, SY18 6QQ
Cysylltu:
Susan Wareham
Ffôn:
01686 413854
E-bost:
bookings@glyngynwydd.co.uk
Gwefan:
http://www.glyngynwydd.co.uk
Gradd:
4
Ystafelloedd:
19beds
Prisiau cyn lleied â:
144-377

Cyfleusterau

 • Mynediad i gadeiriau olwyn: Na
 • Toiledau a addaswyd: Na
 • Croesewir cŵn: Na
 • Darperir prydau min nos: Na

Gwasanaethau ychwanegol

 • Darperir cinio pecyn:Na
 • Cyfleusterau golchi dillad: ie
 • Gwasanaeth cludo bagiau: Na
 • Gwasanaeth nôl: Na

Cyfleusterau i farchogion

 • Stablu/pori ceffylau ar gael: Na
 • Parcio faniau ceffylau: Na

Cyfleusterau i feicwyr

 • Man diogel i storio beiciau: Ie

Entry last updated: 23/05/2018