Cookies

Briwsion

Sut rydym yn defnyddio briwsion 

Ffeil destun fach yw briwsionyn, sy'n gofyn am ganiatâd i gael ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur chi. Unwaith i chi gytuno, caiff y ffeil ei hychwanegu, a bydd y briwsionyn yn helpu i ddadansoddi traffig gwe neu'n rhoi gwybod i chi pan fyddwch chi'n ymweld â safle penodol. Bydd porwyr y rhan fwyaf o ymwelwyr yn derbyn briwsion yn ddiofyn. 

Rydym yn defnyddio briwsion ar y wefan hon er mwyn rhoi'r profiad gorau posibl i chi ar ein gwefan. Defnyddir briwsion i gofnodi pan fyddwch chi wedi mewngofnodi i'r wefan, ac i'ch cadw wedi eich mewngofnodi er mwyn ichi allu cyrchu'r holl wybodaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig. At hynny, rydym yn defnyddio briwsion o Google Analytics er mwyn gwneud cofnod dienw o sut rydych chi wedi defnyddio'r wefan. Mae hyn yn ein helpu ni i ddadansoddi data am draffig i dudalen we, ac i wella ein gwefan er mwyn ei theilwra at anghenion ein cwsmeriaid. Rydym yn defnyddio'r data hwn at ddibenion dadansoddi ystadegol yn unig, ac yna caiff y data ei dynnu oddi ar y system. 

At ei gilydd, mae briwsion yn ein helpu ni greu gwefan well ar eich cyfer chi drwy ein galluogi ni i fonitro pa dudalennau sy'n ddefnyddiol i chi a pha rai nad ydynt yn ddefnyddiol. Nid yw briwsionyn yn ein galluogi i gael mynediad at eich cyfrifiadur neu unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ac eithrio'r data rydych chi'n dewis ei rannu â ni. 

Gallwch chi ddewis derbyn neu wrthod briwsion. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn briwsion yn ddiofyn, ond fel arfer gallwch chi newid gosodiadau eich porwr i wrthod briwsion os ydych chi'n dymuno. Fodd bynnag, gallai hyn eich rhwystro chi rhag manteisio'n llawn ar y wefan. 

Os ydych yn dymuno darganfod mwy am analluogi briwsion, gallwch glicio ar y ddolen berthnasol isod ar gyfer eich porwr:

Internet Explorer | Firefox | Google Chrome | Safari (OS X) | Safari (iOS) | Android