Ychwanegwch eich gwybodaeth

This is the official website providing information about National Trails. The website is visited by in excess of 1.3 million people per year, so it's the perfect place to advertise your business or accommodation. It's free and your listing will be seen by thousands of potential customers.

Anyone can add information to the map. It’s easy, and is a great way to share your favourite places, photos, or to promote your business to the thousands of people visiting the trails. 

To find out how, download our pdf guides below.

Rhestru eich llety

Do you provide accommodation? It is free to be listed on the site. A free listing includes your accommodation name, address and telephone number. For an enhanced listing and other benefits join our Business Membership Scheme for £40.00 a year.

Hyrwyddo eich busnes

Ydych chi’n cadw siop, caffi neu dafarn? Neu efallai siop llogi neu drwsio beiciau? Neu ydych chi’n ffarier neu’n filfeddyg? Ydych chi’n cynnig teithiau cerdded neu farchogaeth tywysedig ar y llwybrau? Os ydych chi’n cynnig gwasanaeth i ddefnyddwyr llwybrau, achubwch y cyfle i hysbysebu am ddim, ac ychwanegwch eich busnes at y map.

Rhannu eich hoff luniau

Gwyddom fod y llwybrau’n ffynhonnell atgofion hyfryd: pam na rennwch chi’ch rhai chi, trwy ychwanegu eich lluniau?

Rhannu eich holl leoedd

Rhennwch eich profiadau gorau trwy ychwanegu pethau gwych i’w gwneud a lleoedd i fynd iddynt.

Hyrwyddo eich digwyddiad

Mae pawb am i ragor o bobl ddod i’w digwyddiadau nhw: rhowch wybod i ymwelwyr trwy eu hychwanegu at y map.