Trail Information and FAQs

Gwybodaeth am y Llwybr

We have tried to provide answers to the most common questions about the Trail here. If you can't find the information you are looking for please contact us directly and we'll do our best to help.

Ynghylch y Llwybr

Mynd ar hyd y Llwybr

Pwy all fwynhau'r Llwybr?

Beth sy'n arbennig am y Llwybr

Mapiau, arweinlyfrau, tystysgrifau a nwyddau

Sut mae ychwanegu gwybodaeth at fap y Llwybr

Trail Leaflets

Get more information from the Trail with our comprehensive list of leaflets for the Thames Path.

See all leaflets