Trafnidiaeth Gyhoeddus

Gellir cyrraedd deupen y Llwybr a nifer o fannau ar hyd-ddo ar y trên. Mae gorsaf Cas-gwent ryw 2 filltir (3km) o fan cychwyn y Llwybr. Mae gorsaf Prestatyn ryw 0.3 milltir (0.5km) o’r pen gogleddol.

Mae bysiau lleol yn galw mewn mannau ar Lwybr Clawdd Offa neu’n agos iddo.

Gallwch gael gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus a chymorth gyda chynllunio teithiau ar wefan Traveline neu drwy ffonio 0871 200 22 33.

View public transport connections to the Trail

 

Map Rhyngweithiol

Map Rhyngweithiol
Cynllunio’ch ymweliad defnyddio ein Map Rhyngweithiol. Ble i aros, diwrnodau gwych allan a digonedd i’w wneud!