Plan your personalised visit to the Trail

I gynllunio'ch ymweliad wedi'i bersonoli â'r Llwybr

Gallwch ddefnyddio'r map isod i helpu i gynllunio'ch ymweliad. Gallwch ddangos a chuddio haenau o ddata trwy dicio neu ddad-dicio'r blychau isod. Gallwch ddefnyddio'r offeryn Chwyddo a'r saethau i lywio'ch ffordd o gwmpas y map.

Add your own service or accommodation to the Trail map Trail distance calculator Download the Trail route as a GPX file Report a problem on the Trail